Huyện Thanh Oai (Hà Nội)

Tập trung các giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai (TP Hà Nội) đặc biệt quan tâm chú trọng.
Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh Đảng bộ quận Ba Đình sơ kết giữa nhiệm kỳ, hơn 50% chỉ tiêu đã đạt được Dấu ấn của Bác Hồ với Đảng bộ TP Hà Nội trên chặng đường 93 năm

Huyện ủy Thanh Oai (TP Hà Nội) mới tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy và Chương trình 01 của Huyện ủy về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung các giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Trần Phú

Theo báo cáo của Huyện uỷ Thanh Oai, trong 9 chỉ tiêu Chương trình 01 của Thành ủy, Huyện ủy đề ra, có 7/9 chỉ tiêu đều đạt và vượt; 2/9 chỉ tiêu gặp khó khăn quyết tâm phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chú trọng, coi đây là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn huyện.

Chất lượng hoạt động của chi bộ được tập trung vào các giải pháp trọng tâm, đột phá trong đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tổ chức được 9 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho trên 900 đảng ủy viên và chi ủy sau đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, từ tháng 9/2020 đến nay Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức được 120 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 17.792 lượt học viên, hoàn thành vượt mức thành phố giao.

Bên cạnh đó, Huyện ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng. Đã thực hiện đối với 12 tổ chức Đảng và 13 đảng viên về nội dung thực hiện các chương trình trọng tâm của huyện.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tăng cường chủ động nắm bắt tình hình trong nhân dân để tổ chức tuyên truyền, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đặc biệt là khi những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện được triển khai như giai đoạn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2021, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 trong những tháng đầu năm 2023.

Phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính tri tại địa phương được phát huy. Từ đầu nhiệm kỳ, có 658 tập thể và 455 cá nhân đăng ký mô hình Dân vận khéo trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và an ninh trật tự…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai cho rằng: Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng Chương trình 01 đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; Chỉ còn 2 chỉ tiêu gặp một số khó khăn do những nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan tác động.

Với 2 tiêu chí này, Ban chỉ đạo Chương trình 01 sẽ họp chuyên đề để thảo luận xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và cả hệ thống chính trị huyện đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, chủ yếu mà Chương trình 01 đã đề ra và đạt được những kết quả nổi bật, rõ nét.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan yêu cầu cả hệ thống chính trị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh gắn với yêu cầu nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khoá XIII của Đảng; Tập trung làm tốt công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, phấn đấu tỷ lệ 50% Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương.

Bí thư Huyện ủy yêu cầu thực hiện đồng bộ công tác phát triển Đảng gắn với việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong đảng đi đôi với việc mở rộng dân chủ, phát huy và khai thác trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và cả hệ thống chính trị, chú trọng công tác cải cách hành chính khối chính quyền hướng đến sự hài lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoài ra, huyện tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện các mô hình dân vận khéo đem lại hiệu quả thiết thực, chú trọng công tác dân vận chính quyền; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Khánh Khoa
Phiên bản di động