Đảng bộ quận Ba Đình sơ kết giữa nhiệm kỳ, hơn 50% chỉ tiêu đã đạt được

Ngày 17/3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngành giáo dục Ba Đình ứng dụng ChatGPT trong quản lý và dạy học Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ Quận Ba Đình thực hiện nghiêm nếp sống văn minh tại nơi thờ tự

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 bảo đảm chất lượng và nội dung đề ra.

Đến nay, đã có 54/54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận đã hoàn thành công tác tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành trong tháng 1/2023 theo kế hoạch. Qua đó, về cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt tỷ lệ hơn 50%; có chỉ tiêu, mục tiêu đạt trên 80% của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ quận Ba Đình sơ kết giữa nhiệm kỳ, hơn 50% chỉ tiêu đã đạt được
Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ quận Ba Đình

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 7 Chương trình công tác toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI). Trong đó, thực hiện Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2020-2025”, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm 2020 đến năm 2022 đạt 96,4% trở lên; Hơn 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ quận Ba Đình hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 84,2% trở lên. Hằng năm, công tác kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình và chỉ tiêu Chương trình số 05-CTr/QU (200 đảng viên/năm).

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình cũng họp bàn, thông qua các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XIII).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Quận ủy đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận Ba Đình khóa XX đến nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; Chỉ định 2 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI), nhiệm kỳ 2020-2025.

Khánh Khoa
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động