Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam Trao đổi biên bản ký kết Hội nghị song phương lần thứ 11 Quảng Bình ấm áp nghĩa tình với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 40 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong các hoạt động sau:

1. Trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hoạt động dầu khí và quản lý thị trường có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Bảo vệ an toàn, an ninh hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò, khai thác dầu khí; tuyến ống dầu khí, công trình dầu khí trên biển.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của lực lượng chức năng thuộc Bộ Công Thương.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.

5. Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan và theo quy chế, kế hoạch phối hợp giữa hai bên.

Hoa Thành
Phiên bản di động