Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?
Hình thức hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam Nguyên tắc hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 41 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Cảnh sát biển Việt Nam trong các hoạt động sau:

1. Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố môi trường biển.

2. Bàn giao, tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Quản lý địa bàn có liên quan đến hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, nhà ở và công trình nơi đóng quân, trú đậu sửa chữa tàu thuyền, máy bay, kho tàng, bến bãi và các điều kiện khác cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ.

4. Công tác xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến công dân địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương; tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.

Hoa Thành
Phiên bản di động