Huyện Thanh Oai: Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thủ tục hành chính

Huyện Thanh Oai (Hà Nội) mới khai mạc lớp tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.
Góp sức trẻ xây dựng Thanh Oai giàu đẹp, văn minh Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023 Tuổi trẻ Thanh Oai nghiêm túc thực hiện 4 không, 3 có khi tham gia giao thông

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, trong những năm qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được huyện quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát TTHC trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, việc công bố, niêm yết, báo cáo, rà soát, cắt giảm và đánh giá tác động của TTHC được thực hiện thường xuyên liên tục.

Huyện Thanh Oai: Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thủ tục hành chính

Năm 2022, UBND huyện đã tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 23 TTHC cấp huyện và 32 TTHC cấp xã. Tính đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Thanh Oai đã rà soát, niêm yết công khai 303 TTHC cấp huyện (trong đó có 285 TTHC thực hiện tại UBND huyện Thanh Oai, 18 TTHC do đặc thù không thực hiện tại UBND huyện, 24 TTHC thực hiện liên thông) và 275 TTHC cấp xã (trong đó có 112 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 63 TTHC thực hiện liên thông).

Để công tác kiểm soát TTHC và hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công Quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả cao, huyện Thanh Oai đã quyết định mở lớp Tập huấn để tiếp tục đào tạo, trang bị thêm những nguồn kiến thức mới cho các cán bộ, công chức trên địa bàn huyện, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn sẽ cung cấp thêm kiến thức về kiểm soát TTHC và các khái niệm liên quan; các yêu cầu cụ thể và bài tập tình huống bổ trợ cho đội ngũ làm đầu mối kiểm soát TTHC; cung cấp kiến thức và kỹ năng đánh giá tác động TTHC trong quá trình thực hiện để đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, cắt giảm, bổ sung các TTHC.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Thạc sỹ Nguyễn Thanh Nga, Phó trưởng Phòng KSTTHC, Văn phòng UBND Thành phố truyền đạt các nội dung nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính với các chuyên đề mới được minh họa qua các ví dụ minh chứng từ thực tế để truyền tải cơ bản các nội dung của chuyên đề. Đồng thời, giải đáp các câu hỏi của học viên, qua đó giúp học viên nắm chắc kiến thức để áp dụng vào công việc thực tế.

Khánh Khoa
Phiên bản di động