Quận Hoàng Mai phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận ủy Hoàng Mai (TP Hà Nội) mới tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba, năm 2023. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/5/2023.
Huyện Thanh Trì phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Phim truyền hình chính luận "Đấu trí" lên sóng VTV1 từ ngày 18/7 Khắc họa những câu chuyện xúc động về cuộc đời bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ

Tại Lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh thông qua kế hoạch cuộc thi cho biết, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận; Khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận; Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 quận, cộng tác viên dư luận xã hội quận; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang… đóng trên địa bàn quận.

Quận Hoàng Mai phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu tham dự Lễ phát động (Ảnh: Huy Kiên)

Về tiêu chí, các tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Chủ đề tác phẩm tập trung vào 3 nhóm vấn đề cơ bản: Nhóm 1, bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm 2, bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước, chế độ; Nhóm 3, thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 10/5/2023. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai, Khu Trung tâm hành chính quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; đồng thời, gửi file mềm về email: [email protected] hoặc [email protected] Lễ công bố và trao giải cuộc thi cấp quận được tổ chức vào tháng 7/2023.

Về giải thưởng, đối với tác phẩm, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đối với tập thể, Ban Tổ chức trao từ 5-10 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị có quá trình tổ chức và triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo và có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt…

Phát động cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nêu rõ, thông qua cuộc thi, sẽ quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 quận, là việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thiết thực lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai, đồng thời góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội phát động…

Tại Lễ phát động, PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt tới hội nghị kỹ năng viết bài chính luận. Trong đó báo cáo viên đã tập trung hướng dẫn các đại biểu cách nghiên cứu các văn bản về cuộc thi;.

Bài thi phải đảm bảo các nguyên tắc như: Tính Đảng, tính khoa học, thời sự, sáng tạo, tính chiến đấu và tính thực tiễn; Các căn cứ điều kiện để cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi; Nhận diện các khó khăn, vướng mắc khi triển khai cuộc thi; Xác lập tâm thế khi viết bài, tránh tâm lý “Mình không được giải nên không cần đầu tư nhiều cho bài viết”; Lựa chọn tuyến bài, dạng bài, nội dung sẽ viết; Nghiên cứu tài liệu và luận cứ; Khai thác thông tin; Đặt tiêu đề cho bài viết; Thể thức bài viết; Diễn đạt, lập luận và bố cục, logic bài viết…

Khánh Khoa
Phiên bản di động