Huyện Thanh Trì phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Huyện ủy Thanh Trì (TP Hà Nội) vừa phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 và tập huấn viết chính luận trên địa bàn huyện.
Huyện Thanh Trì: Hoàn thành nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng trong tháng 6 2 điểm dịch vụ du lịch đầu tiên ở Hà Nội đạt OCOP Huyện Thanh Trì làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì nhấn mạnh, việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023" trên địa bàn huyện là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Thanh Trì nói riêng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân của Thủ đô và cả nước nói chung. Cuộc thi góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hà Nội phát động; Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì mong muốn những giá trị thu được từ cuộc thi không chỉ dừng lại hiệu quả tuyên truyền mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Được biết, cuộc thi cấp huyện được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5/2023. Lễ tổng kết trao giải của huyện Thanh Trì gắn với Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023.

Cuộc thi cấp thành phố sẽ diễn ra vào tháng 8/2023 với 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Huyện Thanh Trì phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp huyện được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5/2023. Ảnh: Vương Vân

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Việt Phương đề nghị các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình.

Các đơn vị cần lựa chọn các nhân tố nòng cốt có khả năng tích cực tham gia nghiên cứu viết bài chính luận và xây dựng các tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; trên các nền tảng mạng xã hội như: trang fanpage “Thanh Trì quê tôi”; trang fanpage, facebook… của các cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy được giao chủ trì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện cùng các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm dự thi xuất sắc đề xuất Huyện ủy khen thưởng và gửi dự thi cấp thành phố đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Lê Thị Chiên, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

Tiến sỹ Lê Thị Chiên cho biết, tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Khánh Khoa
Phiên bản di động