Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?
Quy chế phối hợp thực hiện Hiệp định hợp tác chống cướp biển Quảng Bình ấm áp nghĩa tình với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Bộ trưởng Bộ Tài chính: Coi việc của doanh nghiệp như việc của mình Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến giữa năm 2024
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời

Điều 35 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong các hoạt động sau:

1. Trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết về lĩnh vực thuế, hải quan; các loại mẫu hóa đơn, chứng từ và giấy tờ cần thiết khác khi vận chuyển hàng hóa trên các vùng biển Việt Nam.

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong vụ việc thuộc thẩm quyền của lực lượng chức năng thuộc Bộ Tài chính.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam về công tác chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan; lập dự toán và bảo đảm ngân sách thực hiện các nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế, hải quan.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuế, hải quan cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.

6. Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan và theo quy chế, kế hoạch phối hợp giữa hai bên.

Hoa Thành
Phiên bản di động