Lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.
Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về mọi mặt Cảnh sát biển Việt Nam tham gia bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong thanh niên và Nhân dân

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, ngày 28/8/1998, Cục Cảnh sát biển, nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập. 25 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; từng bước khẳng định vai trò, vị thế là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trải qua 25 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các ban, bộ ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn Lực lượng đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các địa phương ven biển nắm chắc tình hình trên biển, tham mưu, đề xuất kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng trên biển, kiên quyết, kiên trì, mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; xung kích tiên phong làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nơi biển xa; là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo, ngăn ngừa, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đẩy mạnh các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội với nhiều mô hình tiêu biểu như: chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao. Tích cực, chủ động tổ chức và tham gia nhiều sáng kiến, hoạt động hợp tác, đối ngoại quốc phòng hiệu quả, trong đó có chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, chung tay xây dựng vùng biển Việt Nam và khu vực ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trao tặng cho Cảnh sát biển Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 21 Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; hơn 30 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (28/8/1998 - 28/8/2023), Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời, là động lực mạnh mẽ để Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng vững vàng hơn, tự tin hơn, đoàn kết hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ diễn ra gay gắt, quyết liệt hơn. Các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của các nước. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á trở thành khu vực cạnh tranh gay gắt của các nước lớn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo nhất là trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra xung đột; hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông đứng trước những thách thức mới. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển đảo đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có trọng trách của Lực lượng Cảnh sát biển.

Để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-NQ/ TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” và Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, mẫu mực về đạo đức lối sống; có kiến thức sâu, gương mẫu trong thực thi pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam, thực sự là lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia, là chỗ dựa vững chắc của ngư dân trên biển.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng dựng lực lượng, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thành thạo kỹ, chiến thuật, các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống trên biển, không để bất đồng, tranh chấp thành xung đột vũ trang, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ gìn an ninh, an toàn trên các vùng biển Việt Nam, tạo môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. Tích cực, chủ động phối hợp bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển. Tiếp tục nêu cao tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, không sợ hy sinh, gian khổ; gương mẫu, xung kích đi đầu tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục thiên tai, sự cố trên biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.
Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Ba là, chủ động triển khai kế hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển và tiềm lực kinh tế của đất nước. Coi trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản được giao cho Lực lượng Cảnh sát biển, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và trong toàn Lực lượng.

Bốn là, tích cực, chủ động tham mưu, tham gia hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nhất là với các nước trong khu vực, hướng tới tìm kiếm giải pháp toàn diện, lâu dài để xây dựng lòng tin chiến lược, hợp tác hiệu quả để giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh trên biển, xây dựng vùng biển Việt Nam và các nước trong khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng và môi trường sạch; góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghi,̣ hợp tác, củng cố thế trận, tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bảo từ sớm, từ xa và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế Việt Nam. Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo, nhất là những vùng biển trọng điểm, nhạy cảm, vùng biển giáp ranh với các nước, kiểm soát tốt tình hình và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Xử lý đúng đối sách đối với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và tuyên truyền, ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá Việt Nam ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, không khai báo, không theo quy định.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển thực sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, quyết tâm giành được những chiến công, thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng tầm là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển; xứng đáng sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân./.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Minh Tường
Phiên bản di động