Xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng...
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thăm, tặng quà các đơn vị quân đội tại Cà Mau Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hợp tác với Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về mọi mặt

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, trong suốt 25 năm qua, Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, từ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 (khóa XI), Chỉ thị 05 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong hoạt động lãnh đạo, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, trong đó chú trọng về công tác tư tưởng; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc; chủ động xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo công tác trọng yếu, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề mới, vấn đề phát sinh bất cập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ. Chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp không ngừng được nâng cao. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tập trung xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chỉ huy…

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Cảnh sát Việt Nam luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng và các quy chế lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; quán triệt và triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài. Thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trong toàn Đảng bộ; nhất là việc quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/02/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”…Nhờ vậy, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, phương pháp tác phong công tác tốt, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đơn vị hiệu quả; luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tích cực chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp hiệp đồng với các địa phương ven biển trong tổ chức huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và các hoạt động kinh tế biển; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển; kịp thời điều chỉnh bổ sung nội dung công tác huấn luyện, diễn tập phù hợp với tình hình; tăng cường xây dựng nền nếp chính qui, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại Cảnh sát biển theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố lòng tin với các nước, nâng cao vị thế của Cảnh sát biển Việt Nam và góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Từ những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trong 25 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

 Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển kiểm tra chất lượng tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển kiểm tra chất lượng tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên biển, nhất là mục tiêu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp thiết trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam xác định tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Trước hết là tăng cường xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tích cực, chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối quân sự, quốc phòng và các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”, tranh chấp thành xung đột vũ trang trên hướng biển bằng biện pháp pháp luật.

Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng; tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo xây dựng Lực lượng luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; cán bộ, chiến sĩ thực sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104-QĐ/ĐU của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành theo hướng dân chủ, khoa học, hiệu quả, sát đơn vị cơ sở; coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, gương mẫu, theo tinh thần “7 dám”: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”; giữ vững mối đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (Khóa XII); Chỉ thị 445-CT/ĐU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trước hết là với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình; đồng thời chủ động kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Lực lượng.

Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của Lực lượng. Coi trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, gương mẫu, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm; tạo môi trường, điều kiện để cán bộ phát huy sáng tạo; đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất, hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng, từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn của cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản của cán bộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp theo hướng tăng đầu mối được kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát vượt cấp, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị dễ nảy sinh tiêu cực. Chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên suy thoái ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc “đùn đẩy” lên cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Chủ động kiểm tra bất thường đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa kịp thời.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, điều chỉnh tổ chức lực lượng, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn...

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận, tổ chức thực hiện tốt chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại các địa phương gắn với công tác tuyên truyền về hoạt động của Cảnh sát biển. Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn; thực hiện công tác chính sách, tri ân “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc; tiếp tục củng cố, giữ gìn, phát huy và làm cho giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” ngày càng sâu sắc, tỏa sáng.

Đại tá Lê Huy

Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển

Minh Tường
Phiên bản di động