Kịp thời biểu dương công nhân, người lao động động sáng tạo trong lao động, sản xuất

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” và “sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô” năm 2023.
Tuyên dương 100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2022

Kế hoạch nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, có chuyên môn tay nghề cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Thông qua hoạt động tôn vinh, khen thưởng “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của tổ chức Công đoàn; Động viên, khích lệ CNVCLĐ Thủ đô ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế...

Theo đó, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” bao gồm những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô có Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ TP Hà Nội.

“Công nhân giỏi” phải đạt các tiêu chuẩn: Có trình độ tay nghề giỏi nhất trong từng nghề tại cơ sở hoặc là người đạt giải cao nhất Hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bàn tay vàng của doanh nghiệp và các cấp Công đoàn tổ chức; Thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động đạt năng suất, chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động; Gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động của đơn vị, doanh nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về tuyên dương “sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”: Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân là đồng tác giả) có sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn TP mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi...

Dự kiến, Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” sẽ được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác tháng 5/2023; Lễ Tuyên dương “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”(Có kế hoạch riêng) tổ chức vào tháng 8/2023 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Việc tổ chức tuyên dương “ Công nhân giỏi Thủ đô”, Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, năm 2023 của các cấp Công đoàn TP phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả tránh phô trương, hình thức.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương có thể tổ chức Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023, gắn với biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Huy Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động