INFOGRAPHIC kinh tế - xã hội Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023: Thách thức lớn!

Kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm đối mặt với nhiều thách thức khi số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm...
Phiên bản di động