Huyện Bình Xuyên: Năm 2024 sẽ xử lý kịp thời các vấn đề dư luận xã hội

Sáng 17/1 Huyện ủy Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
Huyện Bình Xuyên: Triển khai mô hình "Xã Hương Sơn - An toàn giao thông" Vĩnh Phúc: Công bố quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên

Nắm bắt các vấn đề dư luận xã hội phản ánh

Phát biểu hội nghị ông Phan Mạnh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên cho biết, năm 2023, công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tinh ủy, của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và nội dung Đề án số 07- ĐA/TU, ngày 20/9/2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên cũng đã xây dựng, ban hành 1 báo cáo chuyên đề (về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các báo cáo với nhiều vấn đề nổi bật được dư luận quan tâm.

undefined
Ông Phan Mạnh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên phát biểu chương trình

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên cũng đã có 7 báo cáo đột xuất về tình hình dư luận trên địa bàn huyện, tập trung vào tình hình môi trường ở Hương Canh, Thiện Kế; tình hình hoạt động của Công ty 389 ở Trung Mỹ, tình hình đưa cơ sở vật chất của Trường Nguyễn Duy Thì vào sử dụng (Thanh Lãng), tình hình tôn giáo và tra nhầm tiền giai phóng mặt bằng ở Sơn Lôi…

Qua đó, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã có chuyển biến tích cực góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện tập trung, vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, ổn định tình hình, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tốt, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, kinh tế của huyện duy trì ở mức tăng trưởng khá (9,3%/năm).

undefined
Ông Ngô Quốc Thể - Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Bình Xuyên báo cáo cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội khá đều đặn, cơ bản hiệu quả. Hàng tháng, các đơn vị trực thuộc và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo kịp thời, chất lượng báo cáo khá tốt. Hàng quý, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cấp ủy chi trả phụ cấp cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện đảm bảo đủ, đúng chế độ.

Mục tiêu, phương hướng năm 2024

Theo ông Hà, năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên sẽ tham mưu kiện toàn kịp thời đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở theo đúng quy định (xong trong tháng 1/2024).

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng hằng năm; phân công báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ thông tin thời sự, chính sách, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng làm công tác tuyên truyền miệng hằng năm cho đội ngũ báo cáo viên cấp mình và cấp cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị tuyên truyền viên hằng tháng bằng hình thức phù hợp; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên truyền miệng; mỗi nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 2 cuộc kiểm tra hoặc giám sát (hàng năm).

undefined
Đại diện lãnh đạo các xã và thị trấn cho một số ý kiến tại hội nghị

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội (thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2024); tổ chức nghiên cứu, quán triệt kỹ nội dung quy chế hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội (xong trong tháng 1/2024).

Đặc biệt là việc nêu cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của từng thành viên trong mọi công việc; tích cực chủ động đổi mới phương thức nắm bắt, tổng hợp, phản ánh thông tin và định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về của các cấp uỷ đảng, người đứng đầu và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

undefined
Ông Phạm Ngọc Toản, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân tham luận về công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng tại đình làng Lý Nhân và đầu tư hạ tầng cơ sở theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng đối với xã an toàn khu.

Về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên sẽ thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, định hướng dư luận xã hội để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các địa bàn khu dân cư.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên cũng sẽ nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, định hướng dư luận xã hội về công tác chuẩn bị nhân sự và quy trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình, dự báo tình hình an ninh chính trị, TTATXH, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, nhất là tại địa bàn xã Phú Xuân, Trung Mỹ, Thiện Kế, Bá Hiến, Sơn Lôi, Thanh Lãng, Hương Canh. Tập trung nắm bắt các vấn đề Nhân dân quan tâm, tình hình triển khai các dự án trên địa bàn; chủ động và kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý hiệu quả.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên tiếp tục làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền chủ truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, lôi kéo, xúi giục. Thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh, nhất là hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện.

Lê Sơn
Phiên bản di động