Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu

Chiều 16/1, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáu giải pháp để kinh tế thành phố Vĩnh Yên bứt phá năm 2024 Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Phát huy các động lực để bứt phá trong năm 2024 Vĩnh Phúc: Thị trấn Yên Lạc xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai

Năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

undefined
Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Trường Giang trao Giấy khen tặng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã lãnh đạo cơ quan văn phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy toàn diện trên các lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, tham mưu, thực hiện tốt chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt” để cấp trên triển khai nhân rộng.

Trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ quan, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều đổi mới tích cực, đảm bảo kịp thời, chất lượng, được Tỉnh ủy đánh giá cao. Cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

undefined
Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Việt Cường trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2024, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cũng sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt”; phát huy vai trò tham mưu thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo phát triển KT - XH.

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lê Sơn
Phiên bản di động