Thanh Hóa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021

Ngày 6/8 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Thanh Hóa chống dịch Covid-19 trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nội dung quyết định nói rõ: thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS, THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 1-9-2020 (Thứ Ba).

thanh hoa ke hoach thoi gian nam hoc 2020 2021 chinh thuc duoc ban hanh
Ảnh minh họa.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 5 ngày chuẩn bị cho năm học mới, gồm: ổn định nề nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2020-2021.

Ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) vào ngày 5-9-2020 (Thứ Bảy); trung tâm học tập cộng đồng từ ngày 1 đến ngày 10-10-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, THCS-THPT, các trung tâm GDNN- GDTX chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2020-2021. Đồng thời báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng; kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 trước ngày 10-9-2020; Báo cáo Sơ kết học kỳ I trước ngày 31-1-2021; Báo cáo tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị khen thưởng các lĩnh vực công tác năm học 2020-2021 trước ngày 25-6-2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS-THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung này; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả và tình hình thực hiện để tổng hợp báo báo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Tân Tam
Phiên bản di động