Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô

Tại tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, diễn ra chiều 29/3, đồng chí Phan Quang Quý, Phó Bí thư Thị đoàn Sơn Tây, Hà Nội chia sẻ một số giải pháp nhằm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Những người trẻ khởi nghiệp sáng tạo, hiện thực khát vọng đất nước hùng cường Những “Đại sứ” lan toả thông điệp “vượt khó khăn, rào cản và khát vọng cống hiến” "Sứ mệnh thanh niên" - khát vọng vươn tới tương lai

Theo đồng chí Phan Quang Quý, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư tưởng; Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng một thế hệ thanh niên thời đại mới có đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có khát vọng vươn lên, khát khao xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tọa đàm
Tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức chiều 29/3

Thành đoàn Hà Nội cần có sự định hướng rõ hơn nữa các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt chính trị, bên cạnh đó đối với các tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn cần đổi mới hình thức giáo dục đoàn viên, thanh niên theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn lý thuyết với thực tiễn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho thanh niên tại các di tích cách mạng, địa chỉ đỏ... Trong sự phát triển chung của đất nước, thế hệ thanh niên hôm nay hơn ai hết cần giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hoá để xây dựng được hình ảnh con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo đề dẫn

*Chiều nay 29/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, với chủ đề “Khát vọng thanh xuân”, tại trường Lê Duẩn (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Đến dự chương trình có các đồng chí: Dương Xuân Khiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Đặng Thịnh Thư Hoài, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Chu Hồng Minh, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội…

Các đồng chí chủ trì chương trình: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Thứ Mười, Hiệu trưởng trường Lê Duẩn; Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào hành động cách mạng một cách thực chất, sáng tạo, kịp thời thích ứng với tình hình mới. Các phong trào chủ lực: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”, “Thanh niên tình nguyện” cùng 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, sáng tạo” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần” cần tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Phong trào, chương trình cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố cần triển khai tốt các chương trình hành động, đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động của tổ chức Đoàn - đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về “Hành động của thanh niên Hà Nội tham gia thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”.

“Chúng ta cần chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, làm tốt nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Thế hệ trẻ với trách nhiệm là chủ nhân, người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước thì càng phải nhận thức toàn diện, sâu sắc về bản chất giai cấp của Đảng ta; nắm vững, hiểu rõ được ví trí, vai trò của Đảng, Nhà nước ta, nhận thức rõ sự ưu việt của chế độ để vững vàng về tư tưởng, về bản lĩnh chính trị; Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp, từ đó đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho Đảng.

Đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô
Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí chủ trì tọa đàm

Đoàn Thanh niên cần đổi mới, triển khai hiệu quả các mô hình, hoạt động, chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp để xây dựng một thế hệ thanh niên sáng tạo góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Sơn Tây
Đồng chí Phan Quang Quý, Phó Bí thư Thị đoàn Sơn Tây tham luận

Chỉ khi cùng thay đổi cùng hành động giáo dục, rèn luyện cách mạng cho thế hệ trẻ đồng loạt có triển khai mới thực sự có giá trị và phát huy ý chí tự lực, tự cường cũng như chạm được đến khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thị đoàn Sơn Tây chia sẻ.

Lê Dung. Ảnh: Hồng Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động