Khai quật khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khai quật tại 3 vị trí thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội).
Giới trẻ thích thú trải nghiệm Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long Linh thiêng lễ rước diều cổ cầu quốc thái dân an Trải nghiệm không gian văn hóa Tết Việt đa màu sắc giữa Hà thành

Theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diện tích khai quật lần này gồm 990m2. Cụ thể như sau: vị trí số 1 là Hố khai quật H1: 200m2 (tại khu vực Hậu Lâu); vị trí số 2 là Hố khai quật H2: 30m2 (trên nền Điện Kính Thiên); vị trí số 3: Hố khai quật H3: 120m2 và hố khai quật H4: 640m2 (tại vị trí Nhà Cục tác chiến).

Chủ trì khai quật là ông Hà Văn Cẩn của Viện Khảo cổ học. Thời gian khai quật từ ngày 25/3/2024 đến ngày 25/12/2024, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/7/2024 (khai quật các hố H1, H2, H3); Giai đoạn 2 từ ngày 1/8/2024 đến ngày 25/12/2024 (khai quật hố H4).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Khai quật khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Công tác khai quật, khảo cổ học tại khu vực nền điện Kính Thiên năm 2023

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất một tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bảo Phương
Phiên bản di động