Hoàn thành cài đặt phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong tháng 4/2023

9 đảng bộ làm điếm tiếp tục triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng đến các đảng viên đủ điều kiện trong tháng 2/2023; 41 đảng bộ còn lại từng bước triển khai cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng viên, hoàn thành trong tháng 4/2023.
Tháng 1/2023, Hà Nội triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử" Phần mềm kết nối gia đình - nhà trường, không để học sinh đặc biệt bị “bỏ rơi” Một cuộc điện thoại, một cái click… nạn nhân rơi vào bẫy lừa

Đó là một trong các yêu cầu được đưa ra tại Thông báo số 1048-TB/TU về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy tại Hội nghị triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” diễn ra ngày 2/2 vừa qua.

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện phần mềm đến cấp ủy Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài của thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; Mở các chuyên mục tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về triển khai phần mềm, đặc biệt là những kinh nghiệm hay từ các cơ sở; Nghiên cứu đưa bản tin sinh hoạt chi bộ vào “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền đến cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong triển khai, tổ chức thực hiện để cán bộ, đảng viên nắm được mục đích ứng dụng, hiểu rõ các tính năng, tiện ích mà phần mềm mang lại cũng như cách thức khai thác và sử dụng phần mềm; Tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm tới đảng viên. Từ đó, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý của các tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Biên tập tin, bài của Đảng bộ thành phố sớm hoàn thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban biên tập để triển khai thực hiện. Kịp thời đăng tải các tin, bài về các hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền thành phố lên phần mềm.

Trong đó, cần chú trọng cập nhật những thông tin chính thống, có tính định hướng cho đảng viên. Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Các cấp ủy thực hiện đưa các tài liệu chỉ đạo, điều hành, nghiệp vụ lên phần mềm bảo đảm cấp ủy các cấp và đảng viên có thể tham khảo và tra cứu.

Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng tin, bài trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo phân cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên theo dõi.

Công tác đăng tin, bài cần được thực hiện thường xuyên, tin bài đảm bảo nội dung phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của đảng bộ, chính quyền và các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Phân công rõ người và cơ quan chịu trách nhiệm duyệt và đăng tin bài.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì cùng các cấp ủy trực thuộc (gồm 23 quận, huyện, thị ủy và 18 đảng bộ trực thuộc) xây dựng và tổ chức kế hoạch tập huấn hoàn thành trong tháng 3/2023. Trong đó, 9 đảng bộ làm điếm, rà soát lại số lượng đảng viên, tiếp tục triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng đến các đảng viên đủ điều kiện trong tháng 2/2023; 41 đảng bộ còn lại, căn cứ kế hoạch của Thành ủy từng bước triển khai cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng viên, hoàn thành trong tháng 4/2023.

Đối với phần mềm “Quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên”, Văn phòng Thành ủy hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng đến 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tháng 3/2023; Tiếp tục triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng khác từ tháng 4/2023.

Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành việc cài đặt phần mềm đến Ban Tổ chức cấp ủy của các đảng bộ cấp trên cơ sở và 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tháng 4/2023; Cài đặt bản offline đến các tổ chức cơ sở đảng khác trong tháng 3/2023.

Thành đoàn Hà Nội và Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Tổ kỹ thuật triển khai hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động