Hết 31/3, thuê bao không kê khai thông tin sẽ bị khóa

Sau ngày 31/3, các thuê bao đang hoạt động không kê khai thông tin chính xác sẽ bị khóa một chiều.
Tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin thuê bao di động Đề xuất tiếp tục giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023 Lật tẩy chiêu lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”

Đây là yêu cầu của Bộ TT-TT đối với các nhà mạng nhằm giải quyết tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có thông tin không đúng quy định và bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát.

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), trong thời gian qua, các nhà mạng đã triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua rà soát phát hiện còn có các trường hợp có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có thể có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Hết 31/3, thuê bao không kê khai thông tin sẽ bị khóa
Ảnh minh họa

Nhằm góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp tổ chức rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp xác thực thông tin của các thuê bao đã có đầy đủ giấy tờ và đăng ký thông tin đúng quy định để đảm bảo đến ngày 31/3, các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin chính xác, trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP để bảo đảm đến ngày 31/3, tất cả các thuê bao đang hoạt động có thông tin đúng quy định.

Nhà mạng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 lần để yêu cầu cập nhật dữ liệu. Việc thông báo sẽ được thực hiện đồng loạt từ 15/3. Thuê bao bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin sau 15 ngày nhận thông báo, dừng hai chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết: "Việc rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để đảm bảo trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động cần thiết, phải có sự tham gia, phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định để thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, thiếu văn hoá, trái với thuần phong mỹ tục…".

PV
Phiên bản di động