Ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Đức giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
6 đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái trúng cử là ai? Hơn 8.600 học sinh Yên Bái thi tuyển sinh THPT năm 2021

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn bổ nhiệm ông Lê Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/6/2021.

Ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái
Ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Đức - Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái nguyện sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái và cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Tân Chánh Văn phòng hứa sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, không quản ngại khó khăn, tập trung chỉ đạo, điều hành Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tham mưu, giúp việc UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu theo các nghị quyết chương trình và đề án đã đề ra.

Trước đó, ông Lê Minh Đức là Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, sau đó ngày 11/6/2020 được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái trong thời hạn 5 năm.

Sau 1 năm, ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Đức Mậu
Phiên bản di động