Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt khi nào?

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt trong 6 trường hợp.
Ngành Ngân hàng “siết” thanh kiểm tra để chống tiêu cực, tham nhũng Thống đốc: Cơ bản hoàn thành định giá các ngân hàng chuyển giao bắt buộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Trong báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ hơn các phương án quy định về can thiệp sớm, rút tiền hàng loạt và kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng.

Theo đó, đối với trường hợp can thiệp sớm, dự thảo luật quy định theo hướng giao Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

Cụ thể, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm khi số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 15% giá trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính, kết luận thanh tra kiểm toán gần nhất; vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt khi nào?
Ảnh minh họa.

Với quy định về kiểm soát đặc biệt, Ủy ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến theo hướng giao thẩm quyền cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt.

Dự thảo luật quy định rõ 6 trường hợp ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Cụ thể, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm không có phương án khắc phục gửi Ngân hàng Nhà nước hoặc không điều chỉnh phương án khắc phục theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn thực hiện phương án khắc phục, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm không có khả năng thực hiện phương án khắc phục; hết thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm;

Đồng thời, tổ chức bị rút tiền hàng loạt và có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống; tỷ lệ an toàn vốn của tổ chức tín dụng thấp hơn 04% trong thời gian 6 tháng liên tục; tổ chức tín dụng bị giải thể không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong quá trình thanh lý tài sản.

Trường hợp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Chính phủ quyết định việc áp dụng biện pháp đặc biệt trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Hậu Lộc
Phiên bản di động