Nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên

Ngày 26/6, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức “Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024”.
Bài 1: Mốc son lịch sử chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong phát triển văn hóa Hà Nội 94% đảng viên quận Tây Hồ đăng ký thực hiện nhiệm vụ mới và khó

Hội nghị được tổ chức tại 66 điểm cầu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thăng An - Phó Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các Sở TT&TT cùng 120 lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, biên tập viên, phóng viên...

Nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên
Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên, phóng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An - Phó Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong nhiều năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, từ năm 2016 trở lại đây, Giải báo chí Búa liềm vàng được tổ chức vào Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) hàng năm, thu hút đông đảo cán bộ, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí về xây dựng Đảng tham gia.

Nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên
Các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí được nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng, từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng Đảng với gần 2.000 người tham dự.

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII gắn với hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIII và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… trở thành yêu cầu bức thiết.

Đồng thời, bối cảnh mới cũng yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Nội dung tập huấn xoay quanh 6 chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; Giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải báo chí Búa liềm vàng.

Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí được nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng, từ đó, có thêm kiến thức, thông tin để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XIII, cũng như các nghị quyết Trung ương khóa XIII; cổ vũkịp thời kết quả và cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên
Tại Hội nghị, các biên tập viên, phóng viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, chọn lọc thông tin, sáng tác tác phẩm để sáng tác và tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản chiến lược lâu dài, thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đồng thời, qua buổi tập huấn, đồng chí cũng kỳ vọng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX – năm 2024 sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao, tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tham dự Hội nghị, 120 lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí được bổ sung kiến thức về các mặt liên quan đến công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, chọn lọc thông tin, sáng tác tác phẩm; góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả để Giải Búa liềm vàng trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ đảng viên và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thái Sơn
Phiên bản di động