Lập tổ công tác liên ngành gỡ khó cho điện khí, điện gió ngoài khơi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành, do Bộ trưởng Bộ Công thương làm tổ trưởng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện khí, điện gió ngoài khơi...
Nhà đầu tư điện gió, điện khí chịu rủi ro cao vì thiếu cơ chế, chính sách Kiến nghị cơ chế đặc biệt cho điện khí, điện gió ngoài khơi

Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các đự án điện khí, điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện VIII.

Theo Quy hoạch điện VIII, từ nay đến năm 2030, tổng công suất bổ sung từ các dự án điện khí (30.424MW) và điện gió ngoài khơi (6.000MW) chiếm khoảng 50% tổng công suất cần bổ sung, có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, việc phát triển điện khí và điện gió ngoài khơi sẽ giúp Việt Nam thực hiện cam kết trung hoà carbon vào năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong quá trình đàm phán, triển khai các dự án điện khí, các nhà đầu tư có một số đề xuất về cam kết bao tiêu sản lượng điện tối thiểu; chuyển ngang giá khí sang giá điện; cơ chế mua khí dài hạn…

Lập tổ công tác liên ngành gỡ khó cho điện khí, điện gió ngoài khơi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh: VGP

Đối với các dự án điện gió ngoài khơi, Bộ Công thương nhận thấy có một số bất cập, chưa đồng bộ, chưa thống nhất trong quy định pháp luật về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để thực hiện điều tra, khảo sát, thăm dò, đo đạc; giao khu vực biển cho nhà đầu tư nước ngoài; đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; giao thoa, xung đột với các hoạt động khai thác sử dụng biển; khả năng tiếp cận vốn tín dụng, hệ thống truyền tải, đàm phán giá điện; bảo đảm an ninh quốc phòng…

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hoạt động đầu tư các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới mà quy định hiện hành chưa có, hoặc chưa rõ ràng, do vậy, rất cần xây dựng cơ chế, chính sách mới, chứ không dừng lại ở mức độ thí điểm.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ việc giải quyết những vướng mắc của các dự án điện khí, điện gió liên quan mật thiết đến thực hiện mục tiêu của Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường thu hút đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tập đoàn năng lượng rà soát, xem xét toàn bộ trình tự thủ tục đầu tư dự án điện khí, trong đó có những cam kết dài hạn mang tính nguyên tắc của Chính phủ đối với nhà đầu tư; đề xuất phương án cắt giảm thời gian thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư dự án điện khí.

Về định hướng tháo gỡ khó khăn, bất cập trong triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng yêu cầu, căn cứ trên số liệu đánh giá ban đầu về tiềm năng điện gió ngoài ngoài khơi, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án thí điểm thăm dò, điều tra, khảo sát sử dụng ngân sách Nhà nước; phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, điều kiện cấp phép… cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành, do Bộ trưởng Bộ Công thương làm tổ trưởng, có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải… để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi.

Hậu Lộc
Phiên bản di động