Kiểm toán Nhà nước sẽ loại bỏ “con sâu” tiêu cực, tham nhũng

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thừa nhận có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong ngành, nhưng rất ít, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Kiểm toán chuyển 19 vụ có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra Vụ việc SCB không thuộc phạm vi của Kiểm toán nhà Nước Chưa cán bộ Kiểm toán Nhà nước nào bị xử lý vì bỏ lọt vi phạm

Sáng 5/6, nêu vấn đề chất vấn, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) cho biết, có ý kiến cho rằng mặc dù có nhiều cố gắng của ngành nhưng đâu đó vẫn có hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên Nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

Đại biểu đề nghị Tổng kiểm toán Nhà nước làm rõ quan điểm về ý kiến này và có cần xây dựng một cơ chế thanh tra độc lập, thường xuyên trong hoạt động kiểm toán ngoài thanh tra của ngành để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhằm xây dựng Kiểm toán Nhà nước trong sạch, liêm chính?

Kiểm toán Nhà nước sẽ loại bỏ “con sâu” tiêu cực, tham nhũng
Đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị).

Trả lời nội dung này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thừa nhận có tình trạng tham nhũng tiêu cực, nhưng rất ít, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”.

Ông Tuấn nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức chuẩn mực.

Theo ông Tuấn, trong Điều 8 của Luật Kiểm toán cũng đã ghi rất rõ những hành vi không được làm, bị nghiêm cấm đối với Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên Nhà nước. Trong hoạt động của mình, kiểm toán có những chuẩn mực về công vụ.

Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản để kiểm soát chặt chẽ hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực của những cá nhân trong thực hiện công vụ. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp này.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận định, cơ chế hiện tại về quy trình, quy chế trong hoạt động kiểm toán cũng đã tương đối đầy đủ để kiểm soát tình trạng tiêu cực trong nội bộ ngành, tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò của thanh tra kiểm toán, thanh tra công vụ.

Hậu Lộc
Phiên bản di động