Huyện Yên Lạc: Khen thưởng Báo Tuổi trẻ Thủ đô bài viết về Nông thôn mới

Ngày 18/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 1/2024, đánh giá kết quả công tác báo chí năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Vĩnh Phúc: Quy hoạch huyện Yên Lạc trở thành đô thị loại IV vào năm 2030 Vĩnh Phúc: Thị trấn Yên Lạc xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai Yên Lạc - Vĩnh Phúc: Xã Trung Nguyên quyết liệt xử lý vi phạm đất đai

Năm 2023, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, các cơ quan báo chí tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… với lượng thông tin phong phú trên các lĩnh vực.

undefined
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền, trong đó chú trọng khai thác nhiều mảng đề tài khó với nhiều bài viết, phóng sự dài kỳ, xây dựng các chuyên mục, tiểu mục mới, ứng dụng hình thức báo chí hiện đại (Inforgraphic, Emagazine…) nhằm chuyển tải phong phú, sinh động về những thành tựu, kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phản ánh các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương.

Định hướng công tác tuyên truyền năm 2024, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Duy Đông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà báo, phóng viên; phát triển báo chí đa phương tiện, truyền thông số; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

undefined
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Yên Lạc, Sở Thông tin và Truyền thông khen thưởng các tác giả có bài viết về huyện Yên Lạc đạt giải các cuộc thi do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đậm nét những sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các địa phương, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2024, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Huyện ủy Yên Lạc đã khen thưởng các phóng viên có bài viết về huyện Yên Lạc đạt giải trong các cuộc thi do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giai đoạn 2021 - 2023. Trong đó, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng có tác phẩm được khen thưởng.

Lê Sơn
Phiên bản di động