Vĩnh Phúc: Thị trấn Yên Lạc xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã tập trung giải quyết xử lý dứt điểm 149 trường hợp trong năm 2023.
Yên Lạc - Vĩnh Phúc: Xã Trung Nguyên quyết liệt xử lý vi phạm đất đai Vĩnh Phúc: Cưỡng chế GPMB dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên Huyện Yên Lạc: Xây dựng hạ tầng phấn đấu trở thành đô thị loại IV

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Yên Lạc cho biết, công tác quản lý đất đai được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo quyết liệt. UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Thị trấn Yên Lạc xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai
Thị trấn Yên Lạc xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm đất đai

Theo đó, UBND thị trấn Yên Lạc đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai; thành lập tổ thường trực xử lý vi phạm, tổ xác minh, tổ tuyên truyền...

Qua kết quả thực hiện, nhìn chung công tác quản lý đất đai và sử dụng đất đai có chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai phát sinh các năm gần đây không để xảy ra tình trạng giao đất trái thẩm quyền, vi phạm mới phát sinh được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng luôn được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo UBND thị trấn Yên Lạc, cán bộ địa chính đã tích cực trong công tác tiếp dân, nắm địa bàn qua đó đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về lĩnh vực đất đai, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Theo ông Dương Đức Quyền - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai như việc chuyển đổi, vi phạm lấn chiếm xảy ra từ lâu, có nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ về đất đai và hồ sơ về công tác xử lý vi phạm trước đây bị thất lạc; công trình đất vi phạm là nhà xưởng kiên cố, máy móc, thiết bị có trọng lượng, giá trị lớn.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, thị trấn Yên Lạc đã xử lý vi phạm đất đai năm 2023 là 149 các trường hợp tồn tại vi phạm trước ngày 16/3/2020 là 26 trường hợp, với tổng diện tích 0,33ha, đạt chỉ tiêu năm 2023 là 26/16, tương ứng 162,5%.

Trong đó, số trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích và vi phạm khác xảy ra trước ngày 1/7/2014 là 14 trường hợp, với diện tích 0,123ha; trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích và vi phạm khác xảy ra sau ngày 1/7/2014 là 11 trường hợp, với diện tích 0,203ha; trường hợp được giao đất trái thẩm quyền là 1 trường hợp với diện tích 0,0084ha.

Cùng với đó, các trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai chưa được thống kê theo Kế hoạch 54/KH-UBND, Kế hoạch 1713/KH-UBND, Quyết định số 632/QĐ-UBND là 123 trường hợp, với diện tích 1,19ha. Cụ thể, vi phạm lấn đất 35 trường hợp, với diện tích 0,38ha; chiếm đất 14 trường hợp, với diện tích 0,32ha; vi phạm tự ý chuyển mục sử dụng đất 74 trường hợp, với diện tích 0,49ha.

Thời gian tới, thị trấn Yên Lạc sẽ tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng theo chỉ tiêu được giao, tích cực phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng khu đô thị Yên Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm xây dựng hạ tầng, mở ra không gian phát triển đô thị và làng nghề của thị trấn.

Lê Sơn
Phiên bản di động