Bộ Tài chính đang khẩn trương sửa đổi 3 luật về thuế

Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình sửa đổi 3 luật quan trọng về thuế, đó là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Hoàn hơn 21.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm Doanh nghiệp Hàn Quốc "than" bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo Bộ Tài chính, về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Hiện Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án luật này tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Bộ Tài chính đang khẩn trương sửa đổi 3 luật về thuế
Ảnh minh họa.

Về Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ngày 4/1, Bộ Tài chính đã có công văn lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về hồ sơ dự án luật, đồng thời gửi đăng dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, các nội dung dự kiến sửa đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng và việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng…

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và hoàn thiện hồ sơ dự án luật để gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án luật này tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Hậu Lộc
Phiên bản di động