Doanh nghiệp Hàn Quốc "than" bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh rất cần sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam trong các chính sách thuế, trong đó có việc hoàn thuế giá trị gia tăng...
Chính phủ “chốt” chưa áp cách tính thuế hỗn hợp với rượu, bia Quốc hội sẽ sửa Luật Thuế giá trị gia tăng trong năm 2024

Ông Choi Youngsam - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, nhờ có sự hỗ trợ của cơ quan thuế và hải quan Việt Nam, trong những năm qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tạo dựng được nền tảng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh rất cần sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam trong các chính sách thuế.

Theo ông Choi Youngsam, ngoài vướng mắc về việc đánh thuế 2 lần đối với thu nhập phụ thu từ hoạt động vận chuyển quốc tế, các doanh nghiệp còn phản ánh những khó khăn liên quan đến việc chậm trễ hoàn thuế giá trị gia tăng ở một số địa phương.

Cùng với đó là vướng mắc trong việc việc đưa tiền hợp đồng nhà thầu phụ vào danh mục thu nhập chịu thuế hay việc hủy bỏ ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập.

Chính vì vậy, một số doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị Bộ Tài chính xem xét tháo gỡ liên quan đến chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc
Ông Choi YoungSam - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế với ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Trước mắt trong năm 2024 dự kiến trình Quốc hội 3 dự án luật quan trọng gồm: Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong đó sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng chịu thuế/không chịu thuế, quy định về giá tính thuế, thuế suất,... theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, điều tiết thu nhập hợp lý, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, hạn chế gian lận, trốn thuế.

Theo Thứ trưởng, để công tác xây dựng, sửa đổi các chính sách thuế cũng như việc thực thi các chính sách thuế, hải quan thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, Bộ Tài chính hy vọng tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Hậu Lộc
Phiên bản di động