8 giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Tổ chức sáng tạo, khoa học việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn XII Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Hành động quyết liệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XII vào cuộc sống

Chương trình hành động xác định 8 giải pháp và 88 nội dung cụ thể để thực hiện gồm:

Công tác tuyên truyền giáo dục xác định 10 nội dung hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi Thủ đô; Bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị để góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô thời đại mới bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Toàn đoàn tổ chức 4 phong trào hành động cách mạng gồm: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Tôi yêu Hà Nội” và 22 nội dung hoạt động. Trong đó các nội dung triển khai gắn liền với các nhiệm vụ của Trung ương và thành phố giao. Đặc biệt có nhiều hoạt động cụ thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.

Thanh niên Thủ đô tình nguyện tiếp sức mùa thi
Thanh niên Thủ đô tình nguyện tiếp sức mùa thi

Mặt khác, phong trào tôi yêu Hà Nội là phong trào riêng của Thủ đô Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 cũng tập trung thực hiện các nội hàm về: Phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội, iêu chí xây dựng thanh niên Thủ đô và phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với phương châm “Hà Nội cùng cả nước, Hà Nội vì cả nước”.

Các cấp bộ đoàn thực hiện 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên” gồm: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" với 13 nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu và tình hình mới.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với 8 nội dung hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động dành cho thiếu nhi, chăm lo và bảo vệ thiếu nhi để xây dựng lớp kế cận của tổ chức Đoàn chất lượng hơn.

8 giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Công tác chăm lo cho thiếu nhi được toàn đoàn thực hiện

Công tác quốc tế thanh niên được triển khai với 4 nội dung hoạt động nhằm mở rộng thêm phạm vi quan hệ quốc tế; củng cố mối quan hệ đã được xây dựng; duy trì, kết nối, định hướng hoạt động cho các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được triển khai với 21 nội dung hoạt động, trong đó trọng tâm tập trung tổ chức Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đoàn Thanh niên thành phố triển khai các nội dung nhằm quan tâm bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ Đoàn chuyên trách khi hết tuổi giữ chức vụ trong tổ chức Đòan; Quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được triển khai với 5 nội dung thực hiện nhằm thể hiên vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Các nhiệm vụ được xác định gồm, phát triển Đảng, giám sát và phản biện xã hội, đào tạo cán bộ Đoàn để xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của tổ chức Đảng.

Toàn Đoàn đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn với 5 nội dung triển khai thực hiện trong đó quan tâm đến việc tham mưu có chiều sâu và hiệu quả trong việc phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố Hà Nội; Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các tổ chức, đơn vị trực thuộc thành phố. Trong đó đặc biệt chú trọng việc ký kết và triển khai các nội dung Nghị quyêt liên tịch giữa UBND thành phố Hà Nội với Đoàn Thanh niên thành phố.

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động