Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn Thủ đô

Cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số hoạt động của Đoàn”, Thành đoàn Hà Nội sẽ thực hiện nhiều công trình, giải pháp: Công trình không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Vinuni; Công trình nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo.
Dấu ấn sức trẻ quận Hai Bà Trưng trong tiến trình chuyển đổi số Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" là chủ đề chủ đề công tác năm 2023

Sáng 12/2, Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Cùng dự hội nghị có Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; Thường trực Thành đoàn Hà Nội.

Cụ thể hóa bằng công trình, phần việc

Toàn cảnh chương trình
Dự và chủ trì hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, cụ thể hóa chủ đề công tác 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tích cực triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các đội hình hỗ trợ cài đặt và sử dụng phầm mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các Đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội quyết tâm thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, trong đó đẩy mạnh triển khai 1 kế hoạch và 8 đề án trọng điểm thực hiện Chương trình số 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025”.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh báo cáo chương trình công tác năm 2023
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh báo cáo chương trình công tác năm 2023

Các cấp bộ Đoàn đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn theo hướng sáng tạo, phù hợp với tình hình mới, thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đó, Thành đoàn Hà Nội sẽ thực hiện nhiều công trình, giải pháp: Công trình không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Vinuni; Công trình nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo; Công trình nền tảng hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; Công trình Mã hoá dữ liệu “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên.

Giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, Thành đoàn Hà Nội cần có giải pháp cụ thể đối với các khâu đột phá, nhất là về chuyển đổi số gắn với chiến lược phát triển “Thành phố thông minh” của Thủ đô. Đối với việc hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp phải thể hiện được rõ hình ảnh của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Mặt khác, Hà Nội phải có sự đồng hành, hỗ trợ các địa phương khác.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị, Thành đoàn Hà Nội phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng những con người mới qua kỳ đại hội; Là nơi cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Trung ương Đoàn.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương

Công tác cán bộ cũng là nội dung sẽ được Thành đoàn Hà Nội tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các đơn vị tham mưu cấp ủy đưa cán bộ trẻ, có tố chất của các cơ quan chính quyền, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sang làm công tác Đoàn Thanh niên; Tham mưu với cấp ủy Thành phố và tổ chức làm việc với cấp ủy cơ sở quan tâm, luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Các vị đại biểu tham dự chương trình
Các vị đại biểu tham dự chương trình

Thành đoàn Hà Nội cũng ban hành Đề án ”Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thủ đô giai đoạn 2023-2027”; Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quy định về việc bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ Đoàn chuyên trách khi hết tuổi giữ chức vụ trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh … góp phần thực hiện khâu đột phá Nghị quyết đại hội Đoàn Thành phố khóa 16.

Ngoài công tác cán bộ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu, các cấp bộ Đoàn Thủ đô làm tốt hơn nữa công tác mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, các phong trào của Hà Nội phải tạo được sấu ấn sau sắc, là điểm đến cho các đơn vị khác học tập, noi theo.

Nguyễn Dũng - Ảnh Vương Đức
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động