Tổ chức sáng tạo, khoa học việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn XII

Ứng dụng chuyển đổi số, Trung ương Đoàn sẽ đăng tải các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và các nền tảng số của Đoàn. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn triển khai công cụ chatbot hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội.
Thanh niên Việt Nam góp sức trẻ vì đất nước hùng cường 10 sự kiện tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô năm 2022 Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cần được tổ chức sáng tạo, khoa học, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Đây là hoạt động giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn XII. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu, công tác tổ chức sáng tạo, khoa học, hiệu quả và có kiểm tra, đánh giá kết quả. Hình thức tổ chức phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tài liệu phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện... Bên cạnh đó, cần gắn việc học tập, quát triệt với xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác.

Theo kế hoạch, hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức trong tháng 2/2023, kéo dài trong 2 ngày. Điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và các điểm cầu địa phương tại trụ sở Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

Sau hội nghị toàn quốc, hội nghị của cấp tỉnh, cấp huyện sẽ được tổ chức với thời gian 1 ngày và hoàn thành trước ngày 15/3/2023. Hội nghị cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3. Chi hoàn tổ chức sinh hoạt để đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Ứng dụng chuyển đổi số, Trung ương Đoàn sẽ đăng tải các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và các nền tảng số của Đoàn. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn triển khai công cụ chatbot hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức thi trắc nghiệm trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

Dự kiến, từ tháng 3 đến tháng 7/2023, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cũng được tổ chức trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam cả trong và ngoài nước.

Trung ương Đoàn đặt ra mục tiêu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động