Thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Trong 9 tháng năm 2023, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 147 vụ, 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng...
Nên để kinh tế Nhà nước làm các dự án giao thông chiến lược Quốc hội sẽ giám sát Chương trình phục hồi kinh tế tại 10 địa phương

Báo cáo với Quốc hội sáng 6/11, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, về việc thực hiện nhiệm vụ “Xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị” theo yêu cầu tại Nghị quyết số 82/2019/QH14, từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2023, các tòa án đã thụ lý 126 vụ với 375 bị cáo.

Cơ quan tòa án đã giải quyết, xét xử 114 vụ với 348 bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đạt tỷ lệ 90,5% về số vụ và 92,8% về số bị cáo, vượt 2,5% chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, 100% vụ án liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm, đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo yêu cầu tại Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/6/2023, các tòa án đã thụ lý 7.064 vụ với 7.677 bị cáo phạm các tội xâm hại trẻ em.

Kết quả, các tòa án đã đưa ra giải quyết, xét xử 6.755 vụ với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63% về số vụ và 95,32% về số bị cáo; vượt 5,63% so với chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội. Cùng với đó, 100% vụ án được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, thời gian qua, tòa án các cấp chú trọng áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại.

Trong 9 tháng năm 2023, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 147 vụ với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng; 109 vụ với 396 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt hơn 408 tỷ đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Các tòa án đã giải quyết, xét xử vụ án hình sự đạt tỷ lệ 95% (vượt 7% chỉ tiêu Quốc hội giao); dân sự đạt tỷ lệ 86% (vượt 8% ); hành chính đạt tỷ lệ 77,65% (vượt 17,65%).

Hậu Lộc
Phiên bản di động