Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ

Chiều 10/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; Trong đó, quyết định đối với 7 đồng chí cấp Vụ trưởng và tương đương, 12 đồng chí cấp Phó Vụ trưởng và tương đương.
Các doanh nghiệp từ chối gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng vì sợ thanh tra Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn vở kịch trào phúng "Quan thanh tra" Tổng kiểm tra hoạt động của xe U-oát chở khách du lịch trong phố cổ Hà Nội

Theo đó, tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị

Quyết định số 566/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Quyết định số 556/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 568/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 563/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III) giữ chứ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

Quyết định số 561/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III).

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Vụ trưởng và tương đương

Quyết định số 552/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Quyết định số 567/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 565/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vục 1 (Cục I).

Quyết định số 569/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 557/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

Quyết định số 559/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Phó Vụ trưởng và tương đương

Quyết định số 555/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Quyết định số 553/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Quyết định số 551/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 558/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

Quyết định số 560/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Quyết định số 550/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh.

Quyết định số 554/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm

Thay mặt 19 công chức, viên chức nhận quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ Thanh tra Chính phủ, ông Trần Đăng Vinh, tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trân trọng cảm ơn đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công chức của Thanh tra Chính phủ đã quan tâm trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ lần này được coi là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác tổ chức, cán bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của Thanh tra Chính phủ; Góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan thanh tra và tạo thêm động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ
Đại diện các đơn vị tặng hoa và chúc mừng các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng 19 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển vị trí công tác lần này được thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước; Các Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

"Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ là cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở lên cấp thiết mà chúng ta phải thực hiện để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực", đồng chí Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ thực hiện theo Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm; Nghị định số 138/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 766 ngày 20/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã bám sát mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, đúng phạm vi, đối tượng theo quy định. Trọng tâm là việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; Tạo điều kiện cho cán bộ được quy hoạch có môi trường để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; Khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ công bố 19 quyết định về công tác cán bộ

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch; Bố trí sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có thời gian công tác quá lâu (trên 5 năm) tại một cục, vụ, đơn vị; Tiến hành điều động những cán bộ theo tinh thần của Thông báo số 20/2022 của Bộ Chính trị, cán bộ khi thực thi công vụ có dư luận phản ánh có biểu hiện tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan. Kết hợp luân chuyển với điều động và chuyển đổi vị trí công tác nhằm bố trí, sắp xếp hài hòa, hợp lý trong tổng thể chung của đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ. Có sự luân chuyển, điều động cán bộ giữa các khối với nhau hoặc trong cùng khối với nhau…

Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ luôn coi trọng công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt của then chốt”, làm tốt công tác cán bộ sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, tăng cường kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Đây là đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần đầu của Thanh tra Chính phủ từ trước đến nay (gần 78 năm của ngành Thanh tra).

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị 19 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị đảm nhận mới; Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp vụ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo để cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị mình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự xây dựng và phát triển Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

PV
Phiên bản di động