Sáu điều Bác dạy luôn là kim chỉ nam trong mọi hành động của CAND

Đầu xuân Mậu Tý 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12. Trong đó chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng CAND. Từ đó, những lời dạy quý báu của Người được triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc và trở thành một phong trào thi đua lớn, được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng - Phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Học sinh Thủ đô học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy Học tập chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương 75 đoàn viên công đoàn xuất sắc Cụm thi đua số 8 - Đoàn Thanh niên Bộ Công an ký kết giao ước học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Đại tướng Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Phát động cuộc thi viết "Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy"

Tận tuỵ phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đôi với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo".

Suốt 76 năm qua, 6 điều Bác dạy đó luôn là kim chỉ nam trong mọi hành động của cán bộ chiến sĩ CAND cả nước.

Từ phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, lập công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.

Cho đến hôm nay, những lời dạy quý báu của Người vẫn tươi nguyên giá trị, bởi nội dung, ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Đó là những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, phong trào này càng tăng thêm ý nghĩa khi được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và rất nhiều cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng khác trong toàn lực lượng.

Lực lượng Công an Nhân dân ngày nay
Lực lượng Công an Nhân dân ngày nay.

Thực tiễn quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành của lực lượng CAND đã chứng minh, nhờ có ánh sáng soi đường của Đảng, có 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, toàn lực lượng từ lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, trong lực lượng có rất nhiều lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng…

Hiện nay, trước nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh; trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng chống người thi hành công vụ; đòi hỏi lực lượng CAND càng phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy.

Đó là hành trang không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng, công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ công an, là ánh sáng soi đường, là động lực thúc đẩy toàn lực lượng công an tỉnh nhà ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và của Nhân dân.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sẽ rất nặng nề, khó khăn, đòi hỏi lực lượng CAND phải nỗ lực cố gắng vượt bậc, nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nói về 6 điều Bác Hồ dạy CAND, người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu rõ: Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Sáu điều dạy đó quý lắm, thiêng liêng lắm và có ý nghĩa sâu sắc lắm; từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng ta phải luôn luôn "Dĩ công vi thượng" (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết) trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Tổng Bí thư nêu rõ và khẳng định, thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"; thực sự là những chiến sĩ CAND Việt Nam trong sạch, anh hùng!

Tự soi, tự sửa, tự dưỡng… theo lời Bác

Mới đây, ngày 15/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức thường xuyên với quyết tâm chính trị cao trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức cho từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Từ đó, tạo chuyển biến trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an toàn quốc đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp tiếp tục triển khai sâu, rộng hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01 và Quy định số 09 để phát huy giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xem đây là kim chỉ nam, phương hướng phấn đấu, rèn luyện để đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là chuyên đề học tập năm 2024 “CAND gương mẫu đi đầu, học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính”.

“Mỗi CBCS dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để giữ mình cho thật sự trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và thực hiện phương châm hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô

Tại Hà Nội, trong những năm qua, CATP Hà Nội đã quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Tháng 12/2023, Công an TP đã triển khai, phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo (13/2/1964 – 13/2/2024) và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Với mong muốn ghi dấu sự kiện Bác Hồ 5 lần về thăm Công an Thủ đô, thể hiện sự kính trọng, biết ơn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng tinh thần Cách mạng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội về chủ trương xây dựng công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an TP.

Ngày 19/5/2024, đúng vào Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an TP tổ chức khánh thành công trình tượng đài chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Giám đốc Công an TP cho rằng, đây sẽ là địa điểm tổ chức những hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống có ý nghĩa quan trọng của lực lượng; góp phần bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô; hiện thực hóa ước nguyện thiêng liêng của cán bộ Công an Thủ đô.

Hoa Thành
Phiên bản di động