Huyện Yên Lạc: Toàn dân rèn luyện thân thể theo thao gương Bác Hồ vĩ đại

Sáng 24/3, tại Quảng trường Kim Ngọc, UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024”.
Huyện Yên Lạc: Công bố xã Hồng Phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Vĩnh Phúc: Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Huyện Yên Lạc: Tổ chức tuyên truyền về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024” đây là hoạt động thể dục thể thao thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc.

Thông qua hoạt động góp phần tạo thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho mọi người, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo thao gương Bác Hồ vĩ đại”.

undefined
Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc phát biểu chương trình

Việc phát động và tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” trong những năm qua trên phạm vi cả nước đã trở thành hoạt động truyền thống, thường xuyên, liên tục và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, ông Huy đề nghị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2025 và chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030. Thường xuyên, liên tục tuyên truyền lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về công tác thể dục thể thao đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và Nhân dân.

undefined
Toàn cảnh chương trình

Các đơn vị tổ chức các hình thức tập luyện thể dục thể thao phong phú, đa dạng nhằm tạo ra phong trào tập luyện tự giác, theo thói quen hàng ngày và tổ chức nhiều loại hình thi đấu, giao lưu thể thao quần chúng, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Lãnh đạo huyện Yên Lạc cũng yêu cầu củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục thể thao quần chúng, chú trọng phong trào thể dục thể thao trong việc nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở phù hợp với đặc điểm, truyền thống và hoạt động của quần chúng.

undefined

Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển và mở rộng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục thể thao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh; xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học.

Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ.

undefined

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục thể thao ở cơ sở.

Lê Sơn
Phiên bản di động