Quy định về hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Chính phủ quy định chi tiết Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam như thế nào?
Quy định về phù hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam Hình thức hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam Tăng cường hợp tác quốc tế vì một vùng biển thượng tôn pháp luật
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời

Điều 7 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm:

1. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

a) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4;

b) Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4;

c) Đoàn Trinh sát số 1; Đoàn Trinh sát số 2;

d) Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

3. Các cơ quan, đơn vị đầu mối và cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này.

Hoa Thành
Phiên bản di động