Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công thương sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và báo cáo trước ngày 25/2/2023.
Quy hoạch điện VIII: Tiến độ rất cần nhưng cần hơn nữa là chất lượng, không nóng vội Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 2/2023 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ việc chậm tiến độ Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp chuẩn bị họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Trước đó, ngày 10/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Quy hoạch điện VIII phải đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong thời kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo; có các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh có nhiều biến động trong ngành năng lượng do các vấn đề địa chính trị, địa kinh tế diễn ra trên thế giới và phát triển rất nhanh chóng của công nghệ trong ngành năng lượng, nhất là với nguồn năng lượng tái tạo.

Bộ Công thương phải rà soát Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, lâu dài để quá trình quản lý thức hiện quy hoạch vừa có tính chủ động và có tính linh hoạt, ít phải điều chỉnh như kết luận của Thường trực Chính phủ; định hướng nguồn phân tán cùng với hạ tầng truyền tải; quy hoạch tránh quá chi tiết, nhiều tầm nhìn; sau Quy hoạch cần triển khai chi tiết kế hoạch, dự án năng lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII
Cần sớm ban hành Quy hoạch điện VIII để có căn cứ triển khai các dự án điện, tạo năng lực sản xuất trong trung và dài hạn.

Đồng thời, Quy hoạch điện VIII cũng phải bảo đảm cơ cấu các nguồn điện theo đúng chủ trương đường lối của Đảng về phát triển năng lượng, thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và cân đối cung - cầu các vùng miền tối ưu, hợp lý để giảm khối lượng đầu tư lưới điện truyền tải, giảm tổn thất điện năng và có giá điện hợp lý nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh để phát huy hiệu quả của hệ thống điện tích hợp các nguồn điện truyền thống chạy nền và các nguồn điện năng lượng tái tạo; tính toán hoàn thiện thêm các nội dung liên quan đến nguồn điện tự sản tự tiêu, bán điện tại chỗ, mua bán điện trực tiếp theo tình thẩn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc tổng thể của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Bộ Công thương cũng cần có dự báo kỹ hơn về xu thế phát triển công nghệ trong ngành năng lượng, lộ trình sản xuất hydrogen, amoniac xanh trên thế giới và ở nước ta để tính toán hoàn thiện Quy hoạch điện VIII; nghiên cứu biện pháp quản lý chủ động, hiệu quả để khuyến khích phát triển hợp lý năng lượng tái tạo tự sản, tự tiêu - sản xuất năng lượng tái tạo xuất khẩu - xuất khẩu năng lượng, nhiên liệu sạch và khuyến khích hợp lý khai thác năng lượng điện gió ngoài khơi cho xuất khẩu năng lượng, sản xuất nhiên liệu sạch khi có công nghệ phù hợp, phải coi việc thức hiện chuyển đổi năng lượng công bằng đã ký kết như là một giải pháp thực hiện quy hoạch; tiếp tục rà soát quy hoạch thuỷ điện tích năng, pin lưu trữ hợp lý gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương làm rõ cơ sở đưa nguồn điện tái tạo từ Quy hoạch điện VII điều chỉnh sang Quy hoạch điện VIII; cần phân tích làm rõ hiệu quả kinh tế - xã hội, tính khả thi, phải đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, cân đối nguồn, đánh giá tác động kinh tế - xã hội – pháp lý và cũng cần phân tích rõ nếu không hiểu quả kinh tế thì không đưa vào quy hoạch.

Bên cạnh đó, Dự thảo Quy hoạch điện VIII cũng được yêu cầu bổ sung giải trình số liệu điện mặt trời trong quy hoạch với số liệu Thanh tra Chính phủ nêu (có khác), chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; đồng thời bổ sung báo cáo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến nội dung làm việc với các đối tác liên quan khi rà soát quy hoạch một số nguồn điện than đã có quy hoạch và đang triển khai.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành rất quan trọng, có mức độ phức tạp cao và được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo hoàn thiện với yêu cầu phải có quy hoạch tối ưu tổng thể, đem lại lợi ích cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Quy hoạch điện VIII cần sớm được hoàn thiện và phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 25/2/2023 để xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi đưa ra Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã nêu lên vấn đề về quy hoạch.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, công tác quy hoạch tuy đã được đẩy nhanh ngay sau khi Quốc hội tiến hành giám sát và ban hành Nghị quyết giám sát tại kỳ họp thứ 3, nhưng kết quả lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 còn rất khiêm tốn.

Trong đó, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, tiến độ lập Quy hoạch điện VIII vẫn rất chậm so với yêu cầu dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng, ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Do đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo tình hình, làm rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ.

Đồng thời, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Trong đó, sớm ban hành Quy hoạch điện VIII để có căn cứ triển khai các dự án điện, tạo năng lực sản xuất trong trung và dài hạn.

Hậu Lộc
Phiên bản di động