Nhiều “đại gia” chây ỳ nợ thuế hàng trăm, hàng chục tỷ đồng

Là những doanh nghiệp lớn, có tiếng nhưng rất nhiều công ty lại chây ỳ nợ thuế với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỷ đồng Tăng cường thu hồi nợ thuế trên địa bàn Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 2.026 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là hơn 5,7 nghìn tỷ đồng; còn lại 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu với số tiền 638,4 tỷ đồng.

Chiếu theo danh sách được Cục Thuế Hà Nội công bố, hiện tại, Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long là doanh nghiệp nợ thuế phí và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất nhiều nhất, giá trị cụ thể gần 385 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cũng nợ thuế phí tới 138 tỷ đồng và nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất 78,4 tỷ đồng.

Nhiều “đại gia” chây ỳ nợ thuế hàng trăm, hàng chục tỷ đồng
Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội cũng nợ thuế phí tới 138 tỷ đồng và nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất 78,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế trên trăm tỷ đồng như: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy nợ 178 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tạp phẩm 103 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Thanh 145,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam 150 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà 144 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá quý Thế giới 142 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn 117 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp khác có số nợ hàng chục tỷ đồng như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang nợ 53 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà nợ 46 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam nợ 32 tỷ đồng; Chi nhánh số 1 Tổng công ty Licogi - CTCP 33,5 tỷ đồng...

Theo Cục Thuế Hà Nội, đây là các trường hợp đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước, qua rà soát đến thời điểm hiện tại còn vẫn còn nợ thuế.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được Cục triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Văn Huy
Phiên bản di động