Tăng cường thu hồi nợ thuế trên địa bàn Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu Cục thuế và các đơn vị tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn.
Hungvuongseafood bị dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế hàng chục tỷ đồng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu Cục Thuế Hà Nội, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế thành phố triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, bảo đảm thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị liên quan trong xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Cục Thuế phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các trường hợp doanh nghiệp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND TP Hà Nội, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn; xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế.

Trước đó, tại thời điểm ngày 31/12/2020, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành cả 3 chỉ tiêu được giao năm 2020 về thu nợ, giảm nợ và khoanh nợ. Tỷ lệ nợ khả năng thu bảo đảm dưới 5% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Hà Gia
Phiên bản di động