Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao kết quả điều hành chính sách tỷ giá, tiền tệ của Việt Nam và tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ.
Việt Nam - Nga ký kết 11 văn kiện hợp tác

Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành báo cáo “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”. Báo cáo khẳng định không có quốc gia nào bị xem là thao túng tiền tệ.

Để đánh giá điều này, Bộ Tài chính Mỹ xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở ba tiêu chí: Thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.

Theo đó, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với nước này không được quá 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai tương đương không vượt 3% GDP.

Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ
Ảnh minh họa.

Một tiêu chí nữa dựa trên tổng lượng ngoại tệ mua ròng của ngân hàng trung ương tính trong 12 tháng. Nếu một quốc gia vi phạm hai trong ba tiêu chí trên, họ sẽ bị đưa vào danh sách giám sát.

Trong báo cáo này, Việt Nam là một trong 7 nền kinh tế cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore và Đức nằm trong danh sách giám sát khi có 2 tiêu chí vượt ngưỡng, gồm thặng dư hàng hóa song phương và thặng dư cán cân vãng lai.

Cụ thể, thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam khoảng 5,8% GDP trong năm 2023. Trong khi, thặng dư thương mại hàng hóa song phương của Việt Nam với Mỹ đạt 103 tỷ USD vào vào thời điểm cuối 2023.

Cùng đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào cuối 2023 là 88,1 tỷ USD, chiếm 21% GDP. Báo cáo cho biết, Ngân hàng Nhà nước mua ròng ngoại hối trong 4 quý (tính đến tháng 12/2023) khoảng 7 tỷ USD, tức 1,5% GDP.

Bộ Tài chính Mỹ đưa ra nhận xét tích cực với kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam. Đồng thời, cho biết vẫn hài lòng với những tiến triển của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và tăng tính minh bạch của chính sách tiền tệ và quản lý tỷ giá hối đoái.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và xác nhận rằng Việt Nam không thao túng tiền tệ.

Hậu Lộc
Phiên bản di động