Kiểm tra việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ

Đoàn kiểm tra việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng.
Gắn Quy tắc ứng xử nơi công cộng với nếp sống văn minh trong quản lý di tích và lễ hội Đan Phượng: Điểm sáng về thực hiện quy tắc ứng xử Phúc Thọ: Hiệu quả từ thực hiện các quy tắc ứng xử gắn với di tích lịch sử

Các thành viên trong đoàn gồm đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí...

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường cùng đoàn kiểm tra thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường cùng đoàn kiểm tra thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử

Buổi làm việc nhằm thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023; Thông báo số 106/TB-SVHTT ngày 4/7/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc kiểm tra thực hiện các quy tắc ứng xử.

Theo chương trình, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Kiểm tra phòng chuyên môn; Việc in ấn và niêm yết quy tắc ứng xử tại các Sở.

Hương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động