INFOGRAPHIC kinh tế – xã hội Việt Nam tháng 5/2024

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có phát triển tích cực, nhiều khởi sắc.
Phiên bản di động