Huyện Lập Thạch sẽ lấy ý kiến cử tri sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, giai đoạn 2023-2025.
Phú Thọ sắp xếp lại 80 đơn vị hành chính xã, phường Hải Dương: Dự kiến chuyển đổi gần 352ha đất trồng lúa trong năm 2024 Vĩnh Phúc đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ông Lê Quang Nghiệp - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đình Chu, Triệu Đề trong triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Với quyết tâm để Nhân dân đồng thuận, ủng hộ thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, giai đoạn 2023-2025 cũng như hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trong ngày 23/4 tới đây, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch yêu cầu Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đình Chu, Triệu Đề cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công việc.

Các xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện đúng quy trình các bước, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; nắm bắt tư tưởng của Nhân dân, kịp thời định hướng đúng, trúng.

Bí thư Huyện ủy Lập Thạch cũng đề nghị UBND huyện chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo công tác tổ chức thực hiện, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở để Nhân dân nắm bắt, đồng thuận trong thực hiện.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách xã, các hội đoàn thể của huyện tăng cường thăm nắm địa bàn kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, địa phương trong quá trình thực hiện; Công an huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đại diện lãnh đạo xã Triệu Đề báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại đơn vị mình
Đại diện lãnh đạo xã Triệu Đề báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại đơn vị mình

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Lập Thạch, sẽ thực hiện sắp xếp xã Triệu Đề và Đình Chu để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến lấy tên là xã Tây Sơn, có diện tích tự nhiên là 10,11km2; có quy mô dân số là 14.757 người.

Đến thời điểm này, cả hai xã Đình Chu và Triệu Đề đều thực hiện các bước theo hướng dẫn của cấp trên như: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Tổ chức các hội nghị đảng ủy mở rộng triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư…

Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri 2 xã Đình Chu và Triệu Đề đã hoàn thành xong từ ngày 23/2 và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn dân cư. Đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để ngày 24/3 tới đây, sẽ tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền được hai địa phương tăng cường thực hiện. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua các hội nghị, họp thôn dân cư để tuyên truyền vận động. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện.

Đặc biệt để thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Lập Thạch, rất cần sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai xã Triệu Đề, Đình Chu. Qua đó sẽ góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Lê Sơn
Phiên bản di động