Hà Nội xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205/KH-SYT về việc triển khai phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024.

Ngành Y tế Hà Nội phấn đấu mục tiêu 100% các cơ sở y tế thực hiện phân loại chất thải nhựa để thu gom tái chế, xử lý theo quy định; 100% các cơ sở y tế thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giảm thiệu chất thải nhựa và có áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, tiến thới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần, ni lông khó phân hủy, thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

Trong thời gian tới, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ mội trường đối với cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thực hiện và đánh giá cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng với đó, triển khai các hình thức truyền thông như hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý thực hiện công tác xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền thay đổi hành vi đối với nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tích cực tham gia phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ông hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn.

Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên đề để kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp và công tác giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ sở y tế, dự kiến từ tháng 3 đến tháng 12/2024.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thực hiện phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa hướng tới sự hài lòng người bệnh, trong đó có các nội dung, chỉ tiêu, thời gian thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể.

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2023 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2023

Bộ Y tế đã công bố 10 sự kiện của ngành năm 2023.

Kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế Kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc kiểm tra, rà soát thủ ...

Năm 2024 thêm những ai được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí? Năm 2024 thêm những ai được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

Nhóm đối tượng được bổ sung vào danh sách đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là người dân ...

Tụê Uyên
Phiên bản di động