Hà Nội tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2023

Việc tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim với mục đích thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; Thông qua việc tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, loại hình nghệ thuật Điện ảnh, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân Thủ đô, đặc biệt là đồng bào các huyện vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Hà Nội tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2023
Một buổi chiếu phim lưu động thu hút đông đảo người dân đến xem tại Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị tổ chức chiếu phim phục vụ chính trị (tổng số 907 buổi). Trong đó: Chiếu phim lưu động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị (700 buổi), tổ chức chiếu phim lưu động thường xuyên, các đợt phim tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2023.

Cụ thể là chiếu phim lưu động tại các quận, huyện, thị xã (640 buổi), căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cơ sở, Trung tâm Văn hóa thành phố phối hợp với ngành Văn hóa và chính quyền cơ sở tổ chức chiếu phim đáp ứng nhu cầu và đảm bảo yêu cầu kế hoạch; Chiếu phim lưu động tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (40 buổi), với 1 buổi/tuần phục vụ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của thành phố; Chiếu phim lưu động phục vụ công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất (15 buổi); Chiếu phim lưu động tại khối các trường đại học (5 buổi) phục vụ học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Sở tiến hành chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại chỗ (200 buổi) vào các đợt phim, tuần phim gắn với hoạt động kỷ niệm chính trị của Thủ đô và đất nước trong năm 2023 theo hướng dẫn của Cục Điện ảnh.

Địa điểm chiếu phim tại Rạp Kim Đồng, số 19, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; Rạp 2/9 Sơn Tây, số 9 Lê Lai, thị xã Sơn Tây để phục vụ đông đảo quần chúng Nhân dân Thủ đô, hội người cao tuổi, hội cứu chiến binh, hội phụ nữ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng... trên địa bàn thành phố.

Chiếu phim tuyên truyền kết hợp biểu diễn nghệ thuật (7 buổi) tại sân khấu ngoài trời ở cơ sở quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện tốt việc phổ biến phim và chiếu bóng theo hướng dẫn của Cục điện ảnh; Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, phát hành phổ biến phim do Cục Điện ảnh tổ chức; Tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23; Tham dự các hoạt động đột xuất trong lĩnh vực điện ảnh do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Các thể loại phim trình chiếu là phim truyện; Phim tài liệu, phóng sự, hoạt hình; Phim giải trí. Nguồn phim khai thác do Cục Điện ảnh phát hành và phổ biến; Khai thác từ Viện tư liệu phim; Điện ảnh Quân đội Nhân dân; Kho tư liệu phim.

Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu Trung tâm Văn hóa thành phố là cơ quan thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật; Phối hợp với các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, nhà trường tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả, hoàn thành mục tiêu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

PV
Phiên bản di động