Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tờ rơi truyền thông về tư vấn tâm lý học đường

Để nâng cao công tác tư vấn cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt và ban hành tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục.
Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường Trường Đại học Hà Nội khai trương dự án tham vấn tâm lý học đường Kích thích sự phát triển của trẻ trước tình hình dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT Hà Nội, TP HCM, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa về việc sử dụng tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục.

Thực hiện phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Tổ chức Good Neighbors International (GNI), cơ quan này đã xây dựng tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học (Tờ rơi truyền thông) với mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tờ rơi truyền thông về tư vấn tâm lý học đường
Tờ rơi truyền thông

Để đảm bảo sử dụng tờ rơi truyền thông hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT lựa chọn 6 cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo đại diện vùng miền (2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 2 trường THPT), phát hành miễn phí tờ rơi bản PDF cùng 50 Tờ rơi bản cứng mỗi loại cho 6 cơ sở giáo dục đã lựa chọn ở trên.

PV
Phiên bản di động