Biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến toàn quốc

Sáng 11/6, Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Biểu dương 3 học sinh lớp 5 ở Ba Vì không tham của rơi trả người bị mất Học tập chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương 75 đoàn viên công đoàn xuất sắc Kịp thời biểu dương công nhân, người lao động động sáng tạo trong lao động, sản xuất
Biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến toàn quốc
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tham dự hội nghị còn có đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân" các thời kỳ; Các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; Đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ....

Biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến toàn quốc
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu theo hình thức sân khấu hóa.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc có ý nghĩa quan trọng.

Các hoạt động nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW (ngày 5/7/2019) của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của Nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với các tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước và xã hội; Tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"…

Theo Thủ tướng, những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của nhân dân ta.

Qua đó, những phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, để “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Dự Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu trong đó có 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Dự Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu trong đó có 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong bối cảnh đất nước ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.

Chúng ta phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng trao đổi, giao lưu với các gương điển hình tiên tiến - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng cùng các gương điển hình tiên tiến - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đối với các điển hình tiên tiến, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, thoả mãn, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội, cho Tổ quốc và Nhân dân.

Các điển hình tiên tiến phải thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

"Trọng trách này đặt lên vai các bạn và mỗi người chúng ta, bởi để đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều.

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến. Tôi mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Diệu Linh
Phiên bản di động