Ban hành quy định mới về khung giá bán lẻ điện, cao nhất 2.444,09 đồng/kWhh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó tối thiểu 1.826,22 đồng/kWh, tối đa 2.444,09 đồng/kWh.
Bộ Công thương yêu cầu EVN khẩn trương hoàn thành phương án giá bán lẻ điện EVN đề xuất các giải pháp để cân đối tài chính: Thứ trưởng Bộ Công thương nói gì? EVN muốn tăng giá truyền tải điện

Theo Quyết định 02/2023/QĐ-TTg, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Ban hành quy định mới về khung giá bán lẻ điện, cao nhất 2.444,09 đồng/kWhh
Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu 1.826,22 đồng/kWh, tối đa 2.444,09 đồng/kWh. (Ảnh minh họa)

Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

So với mức khung cũ được quy định tại Quyết định 34/2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng/kWh, giá tối đa tăng 538 đồng/kWh. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân nêu trên là mức sàn và mức trần để xây dựng giá bán lẻ điện bình quân. Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm VAT), được áp dụng kể từ lần điều chỉnh vào hồi tháng 3/2019.

Khánh Khoa
Phiên bản di động