120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc gia về văn hóa tại Hà Nội

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” quy tụ 120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu với hơn 90 tham luận sẽ được tổ chức vào ngày 29/11/2022 tại Hà Nội.
Lần đầu tiên tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” Điều chỉnh mức phạt đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh văn hóa để tăng tính răn đe Ký kết phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản

Khẳng định hệ giá trị quốc gia, văn hoá, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tại đây, ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Thường trực Ban Tổ chức (BTC) cho biết, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” được tổ chức nhằm làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng Nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xác định được quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc gia về văn hóa
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ thông tin về Hội thảo với báo chí

Theo đó, Hội thảo dự kiến được chia thành 2 phiên thảo luận. Phiên 1 với chủ đề: Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Phiên 2 với chủ đề: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC sẽ trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự

Chia sẻ thông tin về Hội thảo, ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, nét mới của Hội thảo này là, chỉ trong một thời gian ngắn, BTC đã quy tụ được hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu văn hóa, nhà chính trị, đại diện UNESCO để có những tham luận có ý nghĩa. Dự kiến, 120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự trên tổng số 250 đại biểu. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. 90 tham luận của các tác giả đã được tập hợp, trong đó 79 tham luận được đưa vào kỷ yếu Hội thảo.

120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc gia về văn hóa
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Thường trực Ban Tổ chức trả lời câu hỏi của các nhà báo

PGS.TSKH Lương Đình Hải, thành viên thẩm định tham luận cung cấp thêm thông tin: Qua thẩm định bước đầu, các tham luận gửi BTC đảm bảo chất lượng, tập trung phân tích cơ sở lý luận thực tiễn, tính cấp thiết, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị, xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ quản thống nhất nêu bật các thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hệ giá trị quốc gia gồm: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; Hệ giá trị gia đình gồm: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc; Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

120 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc gia về văn hóa
PGS.TSKH Lương Đình Hải

Theo ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý, cơ quan báo chí, Hội thảo sẽ cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp vào ngày 29/11/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và kết nối với 2 điểm cầu trực tuyến là Thừa Thiên - Huế và TP Hồ Chí Minh.

Thái Sơn
Phiên bản di động