Yên Bái chú trọng bảo tồn di sản văn hóa

Thời gian qua, hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm chú trọng.
Cơ quan báo chí Cơ quan báo chí "3 cùng" để lan tỏa vẻ đẹp của đất và người Yên Bái
Nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông có gì đặc sắc? Nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông có gì đặc sắc?
Yên Bái: Xây dựng hồ sơ và bảo tồn 19 di sản văn hóa phi vật thể Yên Bái: Xây dựng hồ sơ và bảo tồn 19 di sản văn hóa phi vật thể
Triển lãm ảnh “Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” tại Phố Sách Hà Nội Triển lãm ảnh “Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” tại Phố Sách Hà Nội

Theo đó, tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái. Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh được kiểm kê là 510 di sản.

Trong đó, số di sản văn hóa phi vật thể còn tồn tại là 447 di sản, chiếm 87,6% tổng số di sản được kiểm kê; số di sản văn hóa phi vật thể mai một và có nguy cơ mai một là 63 di sản, chiếm 12,4% tổng số di sản được kiểm kê.

Qua công tác kiểm kê cho thấy hệ thống di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh phong phú và đa dạng, nhiều loại hình, thuận lợi cho công tác nhận diện các di sản. Quá trình thực hiện kiểm kê, các cấp chính quyền địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm kê và đã dành sự quan tâm, nguồn lực để thực hiện công tác kiểm kê. Việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể là cơ sở để tỉnh Yên Bái có kế hoạch bảo tồn bền vững vốn di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có thể nói, thời gian qua, hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 132 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng các cấp, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị. Trong đó có 1 di sản (Nghệ thuật Xòe Thái) được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 7 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; cùng nhiều loại hình văn nghệ dân gian, các sinh hoạt, tập tục, lễ hội truyền thống được lưu truyền, phục dựng. Để bảo tồn di sản, Yên Bái đã thực hiện nhiều hoạt động như nghiên cứu, khảo cổ, phục hồi di tích, phục dựng các loại hình văn hóa dân gian...

Yên Bái chú trọng bảo tồn di sản văn hóa
Nghệ thuật Khèn của người Mông 3 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.

Cùng với đó, các loại hình văn nghệ dân gian được giữ gìn cùng các sinh hoạt, tập tục, lễ hội truyền thống được lưu truyền, phục dựng. Phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở được quan tâm phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.500 đội văn nghệ quần chúng với hàng chục nghìn diễn viên không chuyên, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, 18 nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng và 21 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Thái Sơn
Phiên bản di động